BTL voor expertise en vakmanschap in groen

BTL is de groene aannemer die natuurrijkdom aan het stedelijke landschap toevoegd. Want groen heeft een grote meerwaarde voor de stad en haar bewoners. Het vergroot de leefbaarheid en het creëert een gezonde leefomgeving. Groen is een rijkdom die de buitenruimte van een gebouw of een openbare ruimte allure geeft. De toekomst moet ten slotte meer groen bevatten om de wereld leefbaar te houden. Daarom is het belangrijk te beginnen met de directe leefomgeving. BTL weet vanuit een inspirerende visie en gedegen kennis de meerwaarde van groen toe te voegen aan een stad of buitenruimte. 

Advies, ontwerp en uitvoering voor groen in buitenruimtes

BTL kan als adviesbureau en aannemer bijstaan in 3 vakgebieden: advies, realisatie en met de bomendienst. Deze diensten delen kennis waardoor soms de oplossing gevonden wordt door samenwerking van deze vakgebieden. In stedenplanning of een wijk is advies vanuit groen en duurzaam denken noodzakelijk. Hoe maak je een oude wijk groener, hoe ontwikkel je speelplekken voor de kinderen in de wijk die veilig en groen zijn? BTL Advies heeft hier een adviserende rol en beweegt vanuit een grote expertise op zowel ecologisch als planmatig of juridisch terrein. 

BTL Realisatie kan ervoor zorgen dat ideeën over een buitenruimte ook gerealiseerd worden. Van ontwerp wordt gewerkt naar uitvoering. Hierbij wordt gewerkt met een vakkundig team en moderne machinerie en apparatuur. De BTL Bomendienst zorgt met BTL Boomonderhoud verder voor structureel onderhoud. Hierbij wordt niet alleen naar de bomen gekeken maar ook naar een boombestand als geheel. De bomendienst kan dus ook meedenken over meer complexe boomvraagstukken. Zo kan de Bomendienst een Boom Effect Analyse uitvoeren voor het inpassen van bestaande bomengroei in nieuwe bouwprojecten.