iPhone reparatie Amsterdam-Oost

iPhone reparatie Amsterdam-Oost

Alexander Graham Bell was de eerste die in maart 1876 een patent voor de elektrische iPhone reparatie Amsterdam-Oost ontving van het United States Patent and Trademark Office. Vóór het patent van Bell zond de telefoon geluid uit op een manier die leek op dat van een telegraaf. Bij deze methode werden trillingen en circuits gebruikt om elektrische pulsen te verzenden, maar belangrijke functies ontbraken. Bell ontdekte dat deze methode een geluid produceerde door middel van onderbroken stromen, maar om de telefoon te laten werken, klinkt een fluctuerende stroom het beste. De fluctuerende stromen werden de basis voor de werkende telefoon, waardoor het patent van Bell ontstond. Dat eerste patent van Bell was het hoofd octrooi van de telefoon, waaruit andere patenten voor elektrische telefoontoestellen en functies voortkwamen. De Bell-patenten waren forensisch zegevierend en commercieel doorslaggevend. Je zou in die tijd goed geld verdiend hebben als je hieraan meewerkte.

Octrooi

In 1876, kort na de octrooi aanvraag van Bell, stelde de Hongaarse ingenieur Tivadar Puskás de telefooncentrale voor, die de vorming van telefooncentrales en uiteindelijk netwerken mogelijk maakte. Dit was een grote stap richting het telefonienetwerk dat je vandaag de dag hebt. In het Verenigd Koninkrijk wordt de blazer gebruikt als een slang term voor een telefoon. De term kwam uit marine-jargon voor een spreekbuis. In de Verenigde Staten verwijst een ietwat gedateerde straattaal naar de telefoon als de hoorn, zoals in ik kon hem niet aan de hoorn krijgen of ik ga zo weer uit de hoorn.