Opleiding trainer Rotterdam

Als je het in je huidige baan wel een beetje hebt gehad en uitgekeken bent op de dagelijkse gang van zaken ben je misschien wel klaar voor een volgende stap: een opleiding trainer Rotterdam. Dat is een positie waarin je veel beter gebruik kunt maken van je eigen talenten, overtuiging en ware persoonlijkheid. De opleiding trainer Rotterdam is op zoek naar cursisten die verantwoording durven nemen, initiatief tonen en een duidelijke visie hebben op de manier waarop zij hun werkervaring verder willen inzetten. Bij de opleiding trainer Rotterdam kun je trainer of coach worden in elk werkveld. Elke opleiding biedt de mogelijkheid om je te specialiseren.

Persoonlijk maatwerk bij de opleiding trainer Rotterdam

De opleiding trainer Rotterdam wordt aangeboden door TC Academy. Dat instituut verzorgt officieel erkende opleidingen, waar een Post HBO diploma voor wordt uitgereikt. Je kunt er kiezen voor een opleiding tot coach en een opleiding tot trainer. De eerste duurt 13 lesdagen en de tweede 18 lesdagen. Elke cursist zal de opleiding op een andere manier beleven. Dat komt doordat de ervaren docenten werken in kleine groepjes van maximaal 12 deelnemers. Dat is essentieel om elke cursist voldoende begeleiding te geven om zijn doelen te bereiken. Elke cursist moet zich realiseren dat hij er echt voor moet gaan als hij een succesvolle coach of trainer wil worden.

Randvoorwaarden

De opleiding trainer Rotterdam wordt voor een aanzienlijk deel in praktijksituaties gegeven. De stage wordt bij een bedrijf in het werkveld gelopen en ook de afstudeeropdracht vindt plaats een praktijksituatie. Zoals aangegeven staat de persoonlijke ontwikkeling van de cursisten centraal. Het is mogelijk om je tijdens de opleiding te specialiseren. De docenten zijn zeer ervaren. Zij werken vaak zelf voor een deel nog in het bedrijfsleven. De kosten van de opleiding zijn in termijnen te betalen.