Training voor de hele bemanning

Alle bemanning aan boord van een schip heeft baat bij de Opleiding Basic Safety Training. Het gaat om vaste bemanning, incidentele bemanning en opstappers. In de cursus leer je om zelfstandig te handelen met betrekking tot veiligheid aan boord. Daarnaast leer je over het bestrijden van brand en het overleven in het geval van een noodsituatie. De cursus duurt vijf dagen en bevat verschillende elementen. Deze elementen moet je verplicht volgen. Overleven op zee, medisch handelen, brandbestrijding en ademluchtoefeningen zijn dingen die je leert in de cursus. In de cursus krijg je theorie die wordt afgewisseld met praktijk. Hierdoor is de cursus leerzaam en geeft deze veel plezier. Daarbij kun je rekenen op ervaren professionele instructeurs. De cursus voldoet aan de eisen zoals in de STCW (section A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 en A-VI/1-4).

Wat leer je in de training?

Je leert noodzakelijke eerste hulp te verlenen in het geval van een noodsituatie. Daarnaast leer je persoonlijke survivaltechnieken, ook wel Personal Servival Techniques genoemd. Ook krijg je training in brandpreventie en ‘Fire Fighting’. Bovendien leer je over persoonlijke veiligheid en sociale verantwoorlijkheden. Deze elementen worden allemaal getoetst, waarna je na een positief resultaat een certificaat zult ontvangen. De trainers toetsen de bekwaamheid tijdens het trainen door middel van observaties. De training is gecertificeerd door een instelling genaamd Inspectie Leefomgeving en Transport. Wanneer de training succesvol is afgerond, krijg je de aantekening ‘STCW 1978 as amended inclusief 2010 Manila amendments’ in je monsterboekje. Ook mag je een Certificate of Competence in ontvangst nemen. Om deze training te kunnen volgen moet je in het bezit zijn van een medische keuring (Seafarer Medical Certificate) die geldig is. De documenten die hierbij horen dien je vooraf in te zenden.