Letselschade expert inschakelen na een ongeval

Wanneer u onlangs met een ongeluk te maken heeft gehad, kan het inschakelen van een letselschade expert een slimme keuze zijn. Een dergelijk expert kan u helpen bij het bepalen van de hoogte van een schadevergoeding voor de letselschade die u opgelopen heeft tijdens het ongeluk. Houd er rekening mee dat een letselschade expert niet als advocaat werkzaam is. Mocht een tegenpartij niet instemmen met uw voorstel, dan kunt u alsnog een advocaat inschakelen om u bij te staan tijdens een rechtszaak.

Onder letselschade verstaan we de schade die aan uw lichaam ontstaan is. Houd er rekening mee dat het niet alleen om fysieke schade gaat. Het kan bijvoorbeeld ook om psychische schade gaan. Denk aan angstige gevoelens die u na een ongeluk kunt ervaren, een depressie die uit een ongeval voort kan komen, enzovoorts. Ook bij een beperkte vorm van letselschade kunt u al recht hebben op een schadevergoeding.

Werkzaamheden van een letselschade expert

Een letselschade expert heeft doorgaans een ruime ervaring in het inschatten van de hoogte van een eventuele schadevergoeding die u kunt eisen. Vaak is het nagenoeg onmogelijk om de hoogte van een schadevergoeding zelf te bepalen. Daarbij kunt u na een ongeluk last hebben van de emoties die hierbij vrijgekomen zijn. Enige hulp kan zodoende zeer wenselijk zijn! Een expert op het gebied van letselschade zal de letselschade die u ervaart zo goed mogelijk in beeld brengen. Vervolgens zal hij of zij op basis van de bevindingen een voorstel doen aan de betrokken partijen.